Tin tuyển dụng mới
  • Giám Sát Thi Công Lắp Đặt Thiết Bị (Equipment supervisor - Làm việc tại Malaysia)
    Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering)
    Ngày hết hạn: 05-07-2016
  • Kỹ Sư Hóa
    TORRECID VIETNAM CO.,LTD.
    Ngày hết hạn: 05-07-2016
Subscribe to Dầu khí/Địa chất