Tin tuyển dụng mới
  • Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Hàng, Khách Sạn
    Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đông Hải
    Ngày hết hạn: 29-06-2016
  • Đội Trưởng Bảo Vệ
    Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đông Hải
    Ngày hết hạn: 29-06-2016
Subscribe to Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh